Mikuláš 2014

Tohtoročné stretnutia našich rodín sme ukončili na príjemnom stretnutí so svätým Mikulášom. V nedeľu 7. decembra v popoludňajších hodinách sme sa stretli v priestoroch františkánskeho kláštora, kde na nás čakali rôzne aktivity. Dalo sa vyrábať výzdoby, pohľadnice a náramky. Okrem toho si mohli detičky precvičiť svoje pršteky s plastelínou, alebo len tak kresliť pre radosť.Mikulas 01

Rodičia si zatiaľ mohli spokojne podebatovať a porozprávať o svojich starostiach, ale i radostiach, ktoré zažívajú pri každodennom živote. Využili chvíľu spoločného stretnutia k vzájomnému obohateniu v oblasti výchovy a starostlivosti o deti v súvislosti s ich sluchovými starosťami.

O 16:30 sa začala sv. omša (aj s posunkami) v ktorej sme sa trochu zoznámili aj so životom sv. Mikuláša. Po skončení veruže prišiel aj on sám medzi nás. Potešil nás svojou prítomnosťou a svojimi darmi. Samozrejme, že aj my sme ho potešili našimi talentami, snažením a dobrým správaním.Mikulas 02

Bol to krásny čas v ktorom sme sa mohli vzájomne povzbudiť a obohatiť. Veríme, že toto stretnutie v nás upevní vzájomné vzťahy a ochotu bojovať s nepriazňou, ktorá je dôsledkom straty sluchu u našich detí. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia v nasledujúcom roku 2015.

ĎAKUJEME všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám ochotne pomáhajú nielen pri týchto stretnutiach.

Rovnako ďakujeme sponzorom a darcom a spoluorganizátorom (o.z. Infosluch, portál www.nepocujucedieta.sk)