Návšteva Michaela Depcika

Komunita Kresťanského centra Nepočujúcich v Bratislave (KCN BA), sa chceme s vami podeliť o zážitky zo zaujímavého stretnutia. michael-depcik-kcn-1
Určite väčšina z vás zachytila, že na Slovensko má pricestovať vzácna návšteva z USA. Tento jedinečný deň pre bratislavskú komunitu nepočujúcich nastal 24. 11. 2016 (štvrtok). Vtedy nás na svojej ceste do Lúčok pri Kremnici, navštívil nepočujúci katolícky kňaz Michael Depcik. Do našich klubových priestorov KCN BA, zavítal v neskorých poobedňajších hodinách v sprievode Danky a Róberta Laffersovcov z Prešova (tlmočníci z angličtiny do slovenčiny). Oni ho priviezli z Prahy (CZ), kde sa taktiež stretol z miestnou komunitou nepočujúcich.

Stretnutie v Bratislave prebehlo v rodinnom duchu s vynikajúcou atmosférou. Zhromaždilo sa nás cez tridsať ľudí. Prišli nielen nepočujúci, ale aj počujúci, ktorí navštevujú náš kurz PJ a zaujímajú sa o život Nepočujúcich. Rodinná atmosféra bola umocnená ešte aj tým, že sa každý snažil a priniesol na pohostenie niečo chutné, čím potešil všetkých. Po tom, ako sa všetci usadili a niečo dobrého ochutnali, Michael začal rozprávať svoj životný príbeh. Z jeho slov sme mali možnosť vidieť to, akou ťažkou cestou musel prejsť, pri hľadaní správnej životnej cesty. Ako on sám hovorí, našiel ju až v samotnom Bohu.michael-depcik-kcn-2
Po tom, ako Michael dohovoril, bol priestor na kladenie rôznych otázok. Naši nepočujúci sa pýtali na rôzne veci: ako to je s prípravou na sviatosti; či sa stretáva s mládežou; ako ho vníma jeho rodina, ktorá je stále v inej cirkvi; atď. Odpovede boli veľmi zaujímavé, no nie vždy pozitívne. Keďže všetkým nám bolo dobre, nikomu z nás sa nechcelo odísť. Každý mal s niekým družnú debatu na rôzne témy. Čas sa však nedá zastaviť. Urobili sme si s Michaelom spoločnú spomienkovú fotku, darovali mu pamätnú pohľadnicu s našimi podpismi a rozlúčili sme sa.
Po nej som Michaela a Lefersovcov pozval ešte ku nám do františkánskeho kláštora. Tu sme pri spoločnej večery prediskutovali ešte na rôzne témy, ktoré nás trápia tu na Slovensku, ako aj jeho v USA. Hoc by bolo stále o čom diskutovať, museli sme sa rozlúčiť, keďže ich čakala ešte cesta do Lúčok. Dohodli sme sa, že naše stretnutie ešte zopakujeme, keď Michael bude na ceste domov do USA. To sa nakoniec aj stalo v pondelok 28.11.2016.
Čo dodať na záver? Bolo to veľmi obohacujúce a Bohom požehnané stretnutie, ktoré povzbudilo nie len našu miestnu komunitu nepočujúcich, ale aj mňa samotného. Michael ukázal všetkým, že Boh má zaľúbenie v každom z nás a nerobí rozdiely medzi ľuďmi. Jediné čo treba, je mu veriť! A preto aj ja verím, že toto vzájomné stretnutie s Michaelom nebolo posledným, ale že sa budeme mať možnosť s ním ešte niekedy stretnúť či už tu na Slovensku, alebo snáď v USA.

V modlitbách, vás brat Silvester,  michael-depcik-kcn-3 františkán