Požehnanie Ikony Panny Márie

Naše spoločenstvo dostalo počas leta jeden vzácny dar. Ikona Mater MitisFrantiškánsky brat Florián, ktorý nejaký čas pôsobil aj v Bratislave napísal pre naše spoločenstvo ikonu Preblahoslavenej Panny Márie Tichej. Je to vzácny dar, ktorý nám bude pomôckou pre našu modlitbu. Panna Mária Tichá je našou patrónkou  a orodovnicou. Ikonu sme požehnali počas sv. omše 21. augusta v Bratislave.

Čo je to ikona? – Ikona (gr. εικων [eikón] – obraz) je sakrálny obraz, najčastejšie namaľovaný (písaný) na dreve, pôvodom z byzantskej kultúry.

Ikona 01

Ty, ktorá počuješ naše hlasy, aj keď nehovoríme, pretože rozumieš jazyku našich sŕdc.

Neprosíme ťa, Pani, aby si nám dala hlas a sluch pre naše tela, ale nech nám pomôžeš rozumieť Slovu Tvojho Syna a prísť k Nemu s láskou, na spásu našich duši.

Chceme milovať naše ticho, aby sme sa vyhli ohováraniu, nenávisti a hriechu a mlčiac dať svedectvo o našej viere.

Chceme ti obetovať naše ticho v ktorom žijeme, aby sme ťa všetci mohli volať Matka, a aby sme boli praví bratia a sestry, bez sluchu či nevraživosti, ako tvoje deti.

Prosíme Ťa, prednes našu ľútosť pred tvojho nebeského Syna, v hodine našej smrti, aby sme vo večnosti mohli počuť a spievať na tvoju slávu naveky.

AMEN