ČLÁNOK:

Milovaní nepočujúci bratia a sestry.

     Asi neexistuje človek, ktorý by nemal rád dobré správy. Každá dobrá správa nás vie potešiť. O čo viac, ak takáto správa je smerovaná nie len nám samým, ale všetkým ľuďom v našej krajine. A práve pred niekoľkými mesiacmi sme niečo takého mohli zažiť! S veľkou radosťou sa dňa 4. júla 2021 niesla po Slovensku správa, ktorú vyslovil pápež František po pravidelnej modlitbe Anjel Pána na námestí sv. Petra vo Vatikáne. Pápež František vtedy povedal:

„Mám radosť oznámiť, že od 12. do 15. septembra, ak Pán Boh dá, prídem na Slovensko na pastoračnú návštevu.

Vtedy sa na námestí začali radovať všetci prítomní Slováci na čo zareagoval Svätý Otec spontánnymi slovami: „Tamtí Slováci sú spokojní!”

Pápež František ďalej pokračoval:

„[Prídem 12. septembra] popoludní. Pred tým budem koncelebrovať v Budapešti záverečnú svätú omšu Medzinárodného eucharistického kongresu. Ďakujem zo srdca všetkým, ktorí pripravujú túto cestu a modlím sa za nich. Modlime sa všetci za túto cestu a za ľudí, ktorí pracujú na jej organizovaní.“[1]

            Aj my nepočujúci sme vtedy s veľkou radosťou prijali správu, že pápež František príde na Slovensko. Hneď po tom, ako bol zverejnení verejného programu návštevy pápeža na Slovensku, sme začali organizovať plán našej účasti na stretnutí sa s pápežom. A v mene všetkých nepočujúcich môžem vyjadriť nesmiernu vďaku Bohu za to, že sa nám táto príprava podarila.

            Ako spoločenstvo 28 nepočujúcich zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, sme sa dňa 15. septembra 2021 vydali na spoločnú púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, kde záverečnú slávnostnú sv. omšu z jej sviatku mal slúžiť sám nástupca apoštola Petra, pápež František. Po prekonaní malej i väčšej vzdialenosti naprieč Slovenskom, sme sa skoro ráno (5:30 hod.) vydali na cestu autobusom smer Šaštín. Cesta pred cieľom síce nebola ľahká, ale organizátori nám umožnila, že sme mohli zaparkovať blízko nášho ZŤP sektora. Po prekonaní veľmi prísnej bezpečnostnej kontroly sme zamierili do nášho sektora, kde boli pre nás pripravené veľmi pekné stoličky a pre tlmočníkov pult na tlmočenie. Komunikáciu uľahčovala a spríjemňovala aj veľkoplošná obrazovka, ktorá bola veľmi blízko, vďaka čomu nám neunikol ani jeden detail. Tesne pred začiatkom sv. omše každý z nás bol plný očakávania príchodu pápeža Františka. Hneď ako sme zazreli jeho papamobil ponáhľali sme sa k bariéram, pred ktorými bola cesta, kadiaľ mal prejsť pápež. Ešte doteraz majú niektorý z nás živé spomienky, keď vo vzdialenosti asi 1,5 m od nás pomaly prechádzal pápež František a žehnal nás s úsmevom na perách. Je to veľmi silný až dojemný zážitok, ktorý ostane dlho zakotvený v našich spomienkach. A takto vnútorne posilnení a plní radosti sme začali sláviť sv. omšu, ktorú nám zo slovenčiny a latinčiny tlmočili 4 tlmočníci (Katka Vidová, Terézia Grešnerová, Tomáš Vojtkovský, br. Silvester OFM). Pápež František nás vo svojom príhovore povzbudzoval, aby sme si brali veľký príklad od našej matky Panny Márie.

Pápež povedal: „Vo svetle evanjeliovej state, ktorú sme si práve vypočuli, môžeme hľadieť na Máriu ako na vzor viery. […] Máriina viera je predovšetkým vierou, ktorá sa vydáva na cestu. […] Takto je Panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ: viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti, v hľadaní Pána.”( Homília pápeža Františka, Šaštín 15.09.2021)[2]

No vo svetle histórie nášho národa a jeho rôznych útrap nám pápež pripomenul, že aj Mária, matka Božieho Syna Ježiša Krista bola zasiahnutá bolesťou. Veď na konci Ježišovej krížovej cesty „Mária, Bolestná Matka, jednoducho zostáva pod krížom. Stojí pod krížom. Neutečie preč; nesnaží sa zachrániť si život; nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetiká, aby sa vyhla bolesti. Toto je dôkaz súcitu: zostať pod krížom. Zostať s tvárou plnou slzí, ale s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom Synovi Boh premieňa bolesť na radosť a víťazí nad smrťou.“

Po konci príhovoru sme sa každý z nás mohli zamyslieť nad obsahom týchto slov, ktoré nás pozvali vykročiť na cestu viery, cestu, ktorá nie vždy je ľahká, ale s prítomnosťou Boha vedľa nás je to cesta víťazná!

Na záver sv. omše pápež František urobil jedno veľmi vzácne gesto. Z nesmiernej úcty a vďaky voči Sedembolestnej Panne Márii jej odovzdal „zlatú ružu“. Tento vzácny dar odovzdávajú pápeži len na veľmi cenných a milostivých miestach, kde sa uctieva Božia matka Mária. A práve Sedembolestná Panna Mária zo Šaštína sa stala jednou z mála, ktorým vo svete tento dar zlatej ruže patrí.

Po ukončení sv. omše a po odchode pápeža Františka sme boli naplnení veľkými emóciami, o ktorých sme sa chceli zdieľať. Preto teraz pripíjame svedectvá nepočujúcich, ktorí sa osobne tejto púte a sv. omše s pápežom Františkom zúčastnili:

Mária Š. (Trnava): Prišla som do Šaštína na sv. omšu s pápežom Františkom, lebo som veriaca, katolíčka. Svätý Otec František prináša posolstvo katolíckej viery, ktorá spája všetky národy.

Blaženka B. ( Majcichov): Bola som už na viacerých stretnutiach so Sv. Otcom Jánom Pavlom II. A Benediktom. Terza v Šaštíne so Sv. Otcom Františkom som sa tešila, mal krásny príhovor a bolo aj krásne počasie.  

Jana N. (Praha, Česká republika): O tom, že stretnutie so Sv. Otcom Františkom v Šaštíne 15. 9. sa bude tlmočiť pre nepočujúcich som sa dozvedela z Facebooku od brata Silvestra. Sme z Prahy a veľmi chcem vidieť Sv. Otca. Je to výnimočná situácia, ktorá sa už nikdy nezopakuje, je to len raz v živote. Preto sme prišli, aby sme to mohli zažiť a vidieť, byť so Sv. Otcom. 

Jozef J. (Topoľčany): Prišiel som si sem po radosť a šťastie v týchto ťažkých časoch. Sv.Otec František to má oveľa ťažšie ako my všetci a prišiel medzi nás, aby sa s nami podelil o vieru a Ježišovo posolstvo. Prišiel som sem aj za svojich najbližších, aby som aj im toto posolstvo a požehnanie odovzdal. Aj vďaka tlmočníkom máme všetky slová od pápeža v srdci a v duši. 

Mária H. (Bratislava): Veľmi sa teším, že som videla naživo Sv. Otca. Chcela som sa ho aj dotknúť, ale to sa mi žiaľ nepodarilo. Bolo to krásne. 

Barborka B. (Žilina): Prišla som do Šaštína, lebo som sa chcela veľmi stretnúť so Sv. Otcom, ktorý je najvyšším predstaviteľom Cirkvi, zástupcom Ježiša. Prišla som si po požehnanie priamo od Sv. Otca. Mám rada pápeža Františka, pretože je ako naozajstný dobrý pastier. Stará sa o slabých, zranených a chudobných. Jeho kázne sú silné, nútia človeka uvedomiť si svoje chyby. Najkrajšie je, že nás učí  neodsudzovať ľudí, ale dáva jednoduché návody ako dosiahnuť pokoj v duši, byť šťastný. Sv. omša bola prekrásna. Veľmi sa mi páčilo, že kázeň a rozlúčkový príhovor Sv. Otca na konci sv. omše boli na veľkej obrazovke s titulkami. Mohla som jeho slová sledovať nielen cez tlmočníkov, ale aj cez titulky.  

Anna P. (Bratislava): Som veľmi šťastná, že som na sv. omši so Sv. Otcom. Prvýkrát som zblízka videla Sv. Otca, mohla som mu zakývať. Veľmi sa mi páčilo ako Sv. Otec zobral viackrát, asi aj štyrikrát, do vlastných rúk sochu Sedembolestnej Panny Márie s Ježišom a pobozkal ju.Linda S. (Bratislava): Som veľmi rada, že som bola na sv. omši so Sv. Otcom Františkom v Šaštíne. Veľmi sa teším, že Sv. Otec s nami oslávil sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Panna Mária sa určite v nebi určite tomu raduje. Naplnilo ma to pokojom, radosťou a povzbudilo ma to do ďalších dní. Modlila som sa k Panne Márii za nás všetkých. Bol to krásny duchovný zážitok.

Na záver mi zostáva už len dodať jediné: nenechajme si ujsť veľmi dôležité slová pápeža Františka, ktoré na svojej ceste adresoval všetkým nám Slovákom. Hlavnou myšlienkou týchto slov bolo, aby sme žili naozaj a úprimne autentickú vieru, snažili sa nasledovať Boha, boli ochotní odpúšťať si, mali lásku a úctu k sebe navzájom a v tejto láske pomáhali tým, ktorí sú slabí a najviac našu lásku a pomoc potrebujú. Nech nám k uskutočňovaniu týchto slov pomáha orodovanie Panny Márie a požehnanie nášho milosrdného Boha. V modlitbách za Vás nepočujúcich br. Silvester OFM 😉


[1] https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210704001

[2] https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sk2021-homilia-papeza-frantiska-ktoru-predniesol-na-svatej-omsi-v-sastine

ÚVODNÉ FOTO: https://images.app.goo.gl/a3HHGwyaiPfEGrnd6