…Odišla k Pánovi

Dňa 22. septembra 2021 naše spoločenstvo zastihla veľmi smutná správa.

Vo veku 86. rokov nás k Pánovi predišla naša sestra a veľmi dobrá priateľka Magdaléna Dugovičová.

Aj touto cestou jej chcem v mene celého KCN BA veľmi srdečne poďakovať za všetko, čo pre naše spoločenstvo robila.

Magdalénka budeme na teba stále pamätať, ako na tú, ktorá na sv. omšiach čítala Liturgické čítania, na spoločných kluboch a stretnutiach tvorila veselú atmosféru, ale najmä ako na našu milú sestru, ktorá nám išla veľkým príkladom v žití viery v Boha a prijímaní utrpenia.

ĎAKUJEME

Nech Ťa Pán Boh prijme do svojho kráľovstva a daruje ti večný život v jeho spoločenstve.