Návšteva hrobov nepočujúcich.

Začiatok novembra vždy patrí slávnosti Všetkých svätých a Pamiatky na všetkých verných zosnulých.

Keďže si ako kresťanské spoločenstvo uvedomujeme, že treba vzdávať primeranú úctu aj našim zosnulým. Preto sme sa ako KCN BA rozhodli, že po prvý raz v histórii spoločne navštívime najbližších zosnulých z radov nepočujúcich.

Preto sme v dňoch 3. – 5. novembra 2021 navštívili postupne až 20 hrobov nepočujúcich na piatich cintorínoch (cintorín Vrakuňa, Martinský cintorín, cintorín Slávičie údolie, cintorín Blatné, cintorín Lamač).

Všetci prítomní sme spoločne usúdili, že táto akcia bola naozaj peknou a duchovne hlbokou. Preto sme sa dohodli, že na nasledujúci rok túto našu novembrovú akciu zopakujeme, aby naša kresťanská láska sa ukazovala pre živých i mŕtvych.