Októbrové Stretnutie mladých a starších

Október je mesiac venovaný úcte k starším. Aj z tohto dôvodu sme dňa 22. októbra 2019 v KCN BA zorganizovali spoločné stretnutie mladších nepočujúcich s našimi staršími nepočujúcimi. Hlavným spoločným bodom stretnutia bola vzájomná spolupráca pri tvorivom vyrábaní rôznofarebných sviec.

Po príprave potrebného materiálu – roztopenie vosku -, mladí nepočujúci pripravili nádobky na sviece, do ktorých vložili knôty. Po takejto predpríprave, si mohli tak mladí ako starší vybrať aké farby vosku chcú. Postupne tieto farebné vosky nalievali v malých množstvách do nádobiek. Takýmto postupom sa postupne vytvorila nádherne farebná svieca, ktorú si každý mohol na konci stretnutia odniesť domov.

Stretnutie nebolo len o výrobe sviec! Dôležité bolo to, že sa po dlhšom čase opäť stretli mladí nepočujúci so staršími a vzájomne sa porozprávali na rôzne spoločné témy. Bol to nádherný pohľad. Verím, že takéto stretnutia sa budú realizovať častejšie, čím sa bude rozvíjať vzájomný vzťah dvoch rôznych generácií.

Za finančnú podporu pri realizácii tohoto stretnutia ďakujeme Nadácii EPH.