Oslava 30. výročia od prvej sv. omše v posunkovom jazyku

V pondelok 13. januára 2020 si naše spoločenstvo nepočujúcich katolíkov na Slovensku pripomenulo 30 rokov od toho, ako nepočujúci mohli začať naplno prežívať svoju vieru, keď im bola slúžená prvá svätá omša v posunkovom jazyku.

Všetci nepočujúci sme túto veľkú udalosť v našich duchovných živote oslávili v nedeľu 12. januára 2020 slávnostnou svätou omšou o 12:00 hod. vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Na slávnosť prišlo cez 80 nepočujúcich z celého Slovenska, ktorí sa prišli spoločne poďakovať Bohu za milosť, že môžu naplno prežívať svoju prítomnosť v spoločenstve Kristovej Cirkvi.

Slávnostnú svätú omšu celebroval br. Silvester Michal Poliak OFM, pri ktorom bolo prítomných ďalších šesť kňazov, ktorí sa nepočujúcim v začiatkoch venovali alebo v súčasnosti venujú (br. Bernardín Šmid OFM, br. Cyril Brázda OFM, vdp. František Bartoš, vdp. Róbert Colotka, vdp. Ľuboslav Farkaš, br. Félix Mária Žiška OFM).

Po svätej omši nasledoval spoločný program v priestoroch františkánskeho kláštora. Tu okrem slávnostného obeda boli odmenení kňazi a viacero nepočujúcich i počujúcich laikov, ktorí sa veľmi horlivým spôsobom venovali a venujú pastorácii nepočujúcich na Slovensku.

Aj takýmto spôsobom by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili k rozvoju viery nepočujúcich na Slovensku, ako aj slávnostnému priebehu oslávi tohto krásneho okrúhleho výročia. Nech im dobrotivý Pán daruje množstvo milostí a požehnania, a na koniec večný život v jeho spoločenstve.

Prvá svätá omša v posunkovom jazyku sa pre nepočujúcich uskutočnila dňa 13. januára 1990 vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Hlavným celebrantom bol br. Bernardín Šmid OFM, pričom svätú omšu do posunkového jazyka tlmočili Beáta Herová a Johana Džadoňová.