Požehnanú Veľkú noc 2022

Hrob je už prázdny!

Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.

V mene KCN BA Vám všetkým zo srdca prajeme, aby ste mali pokojné a milostivé prežívanie sviatkov Veľkej noci, kedy náš Pán Ježiš Kristus zničil smrť a všetkým nám získal večný život.

Nech sú tieto sviatky našej spásy pre každého z Vás momentom uvažovania nad vykupiteľským dielom nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás vydal seba samého, umrel za nás na kríži, a svojim zmŕtvychvstaním nám otvoril bránu do večného života.

Nech Vás všetkým Pán Ježiš žehná!