Práca na preklade Biblie do Posunkového jazyka

Použitý je ilustračný obrázok

Dňa 21. októbra 2017 sme sa opätovne stretli ako tím, ktorý pracuje na projekte prekladu Biblie do Slovenského posunkového jazyka. Zišli sme sa ráno vo Františkánskom kláštore v Bratislave, kde sme pracovali až do neskorých poobedných hodín. Hlavnou úlohou tohto stretnutí bolo, aby sme prediskutovali, upravili a natočili tri video príbehy z Nového zákona, ktoré sa následne rozpošlú do rôznych spoločenstiev nepočujúcich na Slovensku. Ich úlohou bude, aby si všetky videá pozreli, a následne nám poslali pripomienky k zrozumiteľnosti a presnosti prekladu. Až po ich spracovaní a zakomponovaní do prekladu sa video príbehy finálne natočia v štúdiu TV Lux.

Touto cestou chceme všetkých poprosiť o modlitby, aby preklad Biblie do PJ bol správny a zrozumiteľný.