Vzácna návšteva z Trnavy

Požehnaný deň prajem všetkým.

Aj keď nejaký ten čas od tejto krásnej udalosti už uplynul, prinášame vám jej krátke resumé.
Dňa 4. februára 2018 (nedeľa), prišli do Bratislavy nepočujúci z Trnavy. Toto stretnutie bolo samozrejme dohodnuté už vopred. Dôvod tohoto stretnutia bol, aby sme sa ako nepočujúci – a to z celého Slovenska – postupne stretávali viac a viac pri spoločnom slávení Svätej omše. Áno, práve obeta nášho Pána Ježiša Krista, ktorá sa odohráva na oltároch v chráme sa má stať spojením nás nepočujúcich, ktorí sme sa rozhodli ako kresťania nasledovať Krista.

A ako celé stretnutie prebiehalo? Stretli sme sa vo Františkánskom kostole v Bratislave, kde sme spoločne slávili Svätú omšu o 16:30 hod. Veľmi vzácne bolo to, že ju mali dvaja kňazi (br. Félix Mária OFM, a vdp. Peter Gula), ktorí ovládajú posunkový jazyk. To celému slávenie dalo ešte väčšiu krásu. Po tejto Svätej omši, sme sa spoločne stretli na posedení v priestoroch kláštora. Spoločne sme oslavovali a diskutovali na rôzne témy, ktoré trápia nás nepočujúcich, ako aj spoločnosť. Bolo to naozaj krásne stretnutie, na ktorom sa zišlo cez 45 nepočujúcich z Bratislavy a Trnavy (deti, mládež, stredná aj staršia generácia). Čas neúprosne bežal! Preto, že nepočujúci z Trnavy sa ponáhľali domov na vlak, naše stretnutie bolo potrebné ukončiť. Stihli sme vytvoriť ešte spoločnú fotku a vzájomne sa rozlúčiť. Tým sa naše stretnutie ukončilo.

Verím, že takéto a im podobné stretnutia budú prebiehať aj naďalej.

br. Silvester OFM 🙂

Fotografie zo stretnutia: