Slávnosť nanebovstúpenia Pána

Dňa 10. mája 2018, sa v našom františkánskom kostole v Bratislave, uskutočnilo spoločné slávenie sviatku Nanebovstúpenia Pána Ježiša Krista. Na Sv. omši sa nás zišiel celkom pekný počet! Prišli aj deti a mládež zo ZŠ na Drotárskej ceste a SŠ na Koceľovej ul.

Pri Sv. omši sme spoločne hľadali odpoveď na otázku: prečo musel Pán Ježiš odísť do neba? Odpoveď sme našli priamo v jeho slovách: „Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ  (Duch Svätý) k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.“ (Jn 16,7)

Takto povzbudený, očakávajúci príchod Ducha Svätého, sme spoločne slávili Eucharistiu – Sv. omšu. Po nej, sme sa na krátko stretli v našej záhrade a trochu sa občerstvili.

Verím, že takéto spoločné slávenia budú v nás oživovať a upevňovať našu vieru v živého a medzi nami prítomného Ježiša Krista.