Púť do Velehradu – ČR

Po dlhom čase obmedzení, ktoré sa spájali s celosvetovou pandémiou COVID – 19 sa naše spoločenstvo KCN BA opäť vydalo na cesty. Naše kroky teraz smerovali do susednej Českej republiky.

Dňa 23. júla 2022 sme sa vydali na púť do Velehradu, ktoré je spájané s počiatkom šírenia našej viery a vierozvestcom sv. Cyrilom. Vzhľadom na to, že Velehrad je neďaleko Uherského hradišťa, kde pôsobí br. Félix Žiška OFM, naša púť bola zároveň spojená aj s jeho návštevou

Našu púť sme spoločne začali slávením Svätej omše pri hlavnom oltári vo Velehradskej bazilike. Hlavným kazateľom bol br. Félix, ktorý vo svojom príhovore upozornil na dôležitosť žitia skutočnej a autentickej viery.

Po sv. omši sme sa presunuli do neďalekého exercičného domu, kde sme sa ako rodina spoločne naobedovali.

Po obede sme sa presunuli do Uherského hradišťa, kde sme navštívili miestny kláštor františkánov, kde okrem br. Félixa pôsobí aj br. Bernardín Šmid (spolu-zakladateľ KCN BA). Pri dobrej kávičke a zákusku sme sa veľmi dobre porozprávali a zaspomínali na začiatky fungovania KCN BA. Po nejakom časme sme vyrazili na prehliadku františkánskeho kostola a centra mesta.

Po takto krásne strávenom spoločnom čase sme sa rozlúčili a plný dojmov sa vrátili domov do Bratislavy.

Veríme, že sa za krátky čas znova vydáme na nejakú zaujímavú cestu.